Blog

Kisah Dua Sahabat

“Biarpun seseorang banyak membaca kitab suci, tetapi tidak berbuat sesuai ajaran, maka orang lengah itu, sama seperti gembala sapi yang menghitung […]

Kisah Sumanadevi

Di dunia ini ia bahagia. Di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebajikan, berbahagia di kedua dunia itu. Ia […]

Kisah Upasaka Dhammika

“Di dunia ini ia bergembira. Di dunia sana ia bergembira. Pelaku kebajikan, bergembira di kedua dunia itu. Ia […]

Kisah Sariputra, Moggallana dan Sanjaya

“Mereka yang menganggap, ketidak-benaran sebagai kebenaran, dan kebenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai, pikiran keliru seperti itu, […]